Floaten om Flow te ervaren

Floaten als middel om FLOW te ervaren

Menigeen vraagt zich waarom mensen in donkere ruimte, waar niets te zien of te horen is, zich niet vervelen. Merkwaardig genoeg blijkt het tegendeel juist het geval is. Wat, vroegen onderzoekers zicht af, is dan de beloning die het gebrek aan externe prikkels ruimschoots compenseert. Deze bleek beloning bleek uitsluitend te bestaan uit het plezier dat men in de floatcabine beleefde.

Flow treedt alleen op als je helemaal opgaat in hetgeen je doet

In een onderzoek naar de menselijke motivatie werd aan een groep schakers,dansers,bergbeklimmers enz gevraagd wat hen precies motiveerde. Hun motivatie bleek verband te houden met de sensatie van ontdekken, uitvinden, het oplossen van problemen en het daarbij optredende gevoel van vernieuwing en verandering.

De ervaring van plezier en volkomen opgaan in bezigheden wordt vaak omschreven met het woord “FLOW”. Flow als een allesoverheersende sensatie treedt alleen op bij mensen die helemaal in hun bezigheden opgaan, terwijl de afstand tussen henzelf en de omgeving, tussen verleden en heden niet meer lijkt te bestaan.

Behalve bij uitdagingen schijnt flow ook op te treden bij creatieve bezigheden en verliefdheid.  Zodra men zich van de flow bewust is verdwijnt de sensatie.

De floatcabine als flowscheppend instrument bij uitstek

Het gevoel van ontdekken, uitvinden, helemaal opgaan in of één zijn met wat doet, vernieuwing, tijdloosheid en intens plezier blijkt ook tijdens het floaten op te treden.

De floatcabine heeft zich ontpopt als een flowscheppend instrument bij uitstek. Floaters zijn zich volkomen bewust van hun situatie en hebben het gevoel dat er niets kan gebeuren wat zij niet willen. Een ander effect van de floatcabine is dat mensen zich daarbinnen totaal niet vervelen en alle angst voor wat dan ook verliezen.

 

Verruiming van het bewustzijn door verkleining van het aandachtsveld

Om een flowervaring te krijgen dient de aandacht op een beperkt stimulusveld te worden gericht. Floatcabines zijn wetenschappelijk bewezen zeer effectief bij het richten van de aandacht en het helemaal opgaan in hetgeen men observeert en beleeft. Dit betekent niet dat men de greep op hetgeen geobserveerd of ervaren wordt verliest. Tijdens het floaten verdwijnt de bemiddelaar die zich voortdurend rationaliserend opstelt tussen binnen en buitenwereld even naar de achtergrond.

Juist daarom is floaten een bewustzijnverruimende ervaring die ons gevoeliger maakt voor wat er zich op een bepaald moment in ons lichaam en geest afspeelt. Dit maakt de floatcabine  bij uitstek de plek om gedragspatronen te doorzien en te doorbreken en zodoende de gezondheid te bevorderen.

Boek hier jouw sessie en go with the flow….