Floaten & Top (sport) prestaties

Zowel in het bedrijfsleven als ook in de sport worden steeds hogere prestaties van mensen gevraagd en worden grenzen van mentale en fysieke fitheid op de proef gesteld. De consequenties van het niet fit zijn als gevolg van blessures, overbelasting, stress, onvoldoende herstel e.d. zijn groot. Om deze reden is het van essentieel belang om een goede balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. En dat terwijl we zo weinig tijd hebben…..

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken met prof- en amateur sporters is gebleken dat floaten positieve effecten heeft op zowel het fysieke herstel als ook de mentale staat. Floaten is een bewezen ontspanningsmethode die zeer efficiënt evenals doeltreffend is. Floaten is het in een speciaal hiervoor ontworpen floatcabine gewichtloos drijven op zout water waardoor fysieke en mentale ontspanning optimaal benut wordt.

KERN

Kern van het floaten is het uitsluiten van externe prikkels en het gewichtloos zijn gedurende een gemiddelde periode van 45 – 60 minuten. Dat het floaten voor sporters zinvol is blijkt uit het feit dat er vele topsporters, –teams en –organisaties reeds eerder en nog steeds gebruik maken van het floaten zoals diverse voetbalclubs,        (Manchester United, Glasgow Rangers, Real Sociedad), olympische teams (USA en Australië), roeiers (Holland 8 mannen, Holland 2 vrouwen) alsmede het Australian Institute of Sport (AIS) en vele anderen.

BEDRIJFSLEVEN

Het bedrijfsleven ziet eindelijk de overeenkomsten met de (top)sport en zoekt nu ook haar weg in het vinden van de optimale ontspanning naast optimale inspanning. “De beste prestaties worden geleverd wanneer het optimale evenwicht tussen inspanning en ontspanning gevonden is. Floaten kan hier zeker aan bijdragen” (Diederik de Boorder, voormalig Nederlands bondscoach roeien). Door de werking van het floaten treedt er een verbetering op van de coördinatie. Dankzij visualisatieoefeningen in de floatcabine is men beter in staat zich voor te bereiden op die belangrijke presentatie, overleg, wedstrijd enzovoorts. Tevens is men in staat om zich in de thetafase (lage ontspannende frequentie van de hersengolven), die bereikt wordt tijdens het floaten, ongekend te concentreren. Een onderzoek in het basketbal toont aan dat de shootscore (lees concentratie) van basketbal spelers aanzienlijk hoger lag na het floaten dan wanneer niet was deelgenomen aan floatsessies. De positieve effecten van het floaten blijken zelfs nog dagen na het floaten merkbaar te zijn. Meerdere sessies verspreid over een langere periode vergroten deze effecten.

KORTERE HERSTELTIJD

Door kortere hersteltijd tijdens het floaten krijgen je spieren optimale rust en dat is de ideale toestand voor de biochemische processen die voor herstel nodig zijn. Veel spierpijn houdt verband met de effecten van de zwaartekracht. De zwaartekracht vergt veel van onze spieren een constante inspanning. Tijdens het floaten circuleren het bloed en het lymfevocht beter, waardoor afvalstoffen als melkzuur en ammoniak sneller worden afgevoerd en stoffen als eiwitten, die nodig zijn voor het herstel van het beschadigde spierweefsel, de plaats van bestemming sneller bereiken. Door het floaten wordt een verbeterde doorbloeding bereikt, o.a. door het ontbreken van knelling van de bloedvaten. Hierdoor bereikt ook meer zuurstof (getransporteerd door de rode bloedlichaampjes) de geblesseerde en overbelaste delen van het lichaam. Dit zorgt er voor dat kleine irritaties sneller genezen. Ontspannen spieren genezen nu eenmaal sneller dan gespannen, vaste spieren!

Floaten verlicht de pijn van een blessure en helpt perfect het herstellen van spierpijnen.

Sneller herstel

In feite is een wedstrijd of een zakelijke prestatie (langdurig achter een PC) een lichamelijke prikkel, die een verstoring geeft van het lichamelijk evenwicht. Na een wedstrijd of inspanning kan deze verstoring van het lichamelijk evenwicht als vermoeidheid worden ervaren. Als de trainingen en wedstrijden en het herstel daarvan goed gedoseerd worden, zal het prestatievermogen toenemen. Dat wordt supercompensatie genoemd. De herstelfase is dan ook een essentieel onderdeel! De kunst van het trainen is om op het juiste moment na het herstel, weer een trainingsprikkel te geven.

Gewoonlijk duurt de herstelfase van een forse inspanning zo‘n 24 uur. Het zal duidelijk zijn dat het volledige herstel na een zware inspanning langer kan duren. De vraag is natuurlijk hoe dit herstel en deze hersteltijd positief te beïnvloeden zijn, zonder dat verhoogde risico‘s op blessures ontstaan. Voor mensen die veel inspanning leveren biedt de floatcabine mogelijkheden op het gebied van herstel en verbetering van de prestaties. Omdat het lichaam tijdens en na een floatsessie, veel meer ontspannen is dan gewoonlijk het geval is, zal het zich sneller ontdoen van afvalstoffen als melkzuur, die zich tijdens een inspanning in het lichaam ophopen. De periode die nodig is om van dit melkzuur af te komen, wordt de herstelperiode genoemd.